Płatność za obiady w miesiącu wrześniu 2018 r.

Wydawanie obiadów rozpoczyna się dnia 10 września 2018 r. (poniedziałek).

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi: 67,50 zł

15 dni x 4,50 = 67,50 zł

Opłatę należy uiścić do dnia 06. 09. br.,

przelewem na konto:

Nr konta: 27 1020 4795 0000 9902 0369 2167