Informacja

Szanowni Państwo

Rodzice/ opiekunowie prawni,

Z powodu wysokiej absencji nauczycieli i pracowników spowodowanej  wzrostem zachorowań na grypę i choroby grypopodobne,  uprzejmie proszę o:

  1. nie przyprowadzanie dzieci z objawami infekcji,
  2. odbiór dziecka (po telefonie ze szkoły), jeśli nauczyciele stwierdzą niewłaściwy stan zdrowia,
  3. wcześniejszy odbiór dzieci ze szkoły (wszyscy nauczyciele- wychowawcy świetlicy są na zwolnieniu lekarskim)

Powyższe postępowanie może powstrzymać podjęcie decyzji o nauczaniu zdalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *