Informacje ogólne

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sps52.szczecin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treść niedostępna

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Brak formularzy kontaktowych na stronie. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Niektóre zakładki nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Aktualnie trwają prace nad modernizacją strony internetowej.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina SamulewiczTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914843560. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie. Najbliższe przystanki tramwajowe przy al. Boh. Warszawy oraz al. Wojska Polskiego znajdują się ok. 300 m od szkoły. Od przystanków do budynku szkoły prowadzą chodniki dla pieszych, brak jest wydzielonych ścieżek rowerowych. Przed budynkiem są dostępne miejsca parkingowe. Szkoła jest w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada trzy kondygnacje, na każde można dostać się windą. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, ułatwiająca poruszanie się po budynku. Sekretariat zlokalizowany jest na parterze. Na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest wstęp z psem asystującym. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.