W marcu 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z FUNDACJĄ  POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU, która pozytywnie rozpatrzyła przedstawiony przez nas projekt : „ Technologia dla wszystkich”.  Celem projektu jest wprowadzenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świat nowoczesnej technologii przede wszystkim w formie korzystania z programów edukacyjnych. Nauka i doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji, wypełniania formularzy, poszukiwania nowych danych na tematy z różnych dziedzin  - to najważniejsze zadania, które będą realizować nasi uczniowie.

Fundacja Polski Fundusz Rozwoju przekazała naszej placówce pieniądze na zakup czterech nowych laptopów. Cała operacja została już sfinalizowana a laptopy trafiły do uczniów. Rozpoczęliśmy proces realizacji celów zawartych w projekcie.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcy

                                                                             wdzięczni Obdarowani