Nasza szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym „Gramy w zielone”. Projekt jest skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Z przedstawionych działań wybraliśmy do wykonania w ciągu roku szkolnego dziesięć zadań. Zagadnienia   do zrealizowania są nam bardzo bliskie. Na bieżąco  będziemy nasze działania relacjonować. A więc do dzieła – szanuj zieleń, bądź Eko Przyjacielem!

Pierwsze nasze zadnie w projekcie „Gramy w zielone”, wykonane - Kodeks Młodego Ekologa

                                       

                                                                             Jolanta Łaźniowska