INAUGURACJA

ROKU   SZKOLNEGO  2018 – 2019

W   PSPS  NR  52  W  SZCZECINIE

 

                          Uroczyste   rozpoczęcie   nowego  roku  szkolnego  rozpoczęło się  pierwszym

       tegorocznym   dzwonkiem.

                   Następnie powitano nową Dyrektor Szkoły Panią  mgr Henrykę  Skarżyńską – Judkowiak

       przez  przedstawicieli uczniów i rodziców,  powitani zostali członkowie Grona Pedagogicznego,

       pracownicy  szkoły,  a  przede  wszystkim  uczniowie, ich rodzice i  opiekunowie.

       Szczególnie serdecznie powitani zostali uczniowie klasy pierwszej  naszej szkoły, rozpoczynający

       w niej naukę  oraz  uczniowie  klas  trzecich  gimnazjalnych,  kończących szkołę.

                   Tradycyjnie Samorząd  Uczniowski przyjął  w  poczet   społeczności uczniowskiej  nowych

        uczniów   wręczając  im  upominki -  przybory  szkolne i  plany  lekcyjne.

                    Uroczystość zakończono  wykonaniem wspólnych  pamiątkowych  zdjęć  i  spotkaniem

         z  wychowawcami  klas.

 

 

                                                                            Scenariusz, prowadzenie, sprawozdanie z uroczystości

                                                                                                   mgr Halina Nowicka

                                                                             Dekoracje, oprawa muzyczna

                                                                                                  mgr A. Seroczyńska, mgr B.