PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH – SPACER PO CMENTARZU

           

            Tradycja i kultura polska uwrażliwia Polaków na pamięć o wszystkich zmarłych. Pierwszy listopada to czas zadumy, czas rozmyślań o wszystkich tych, którzy kiedyś żyli. W tym szczególnym czasie odwiedzamy cmentarze, pielęgnujemy groby, zapalamy znicze na nagrobkach rodzinnych. Odwiedzamy również miejsca pochówku zasłużonych Polaków.

            Dnia 7 listopada 2018 r. uczniowie klas: III Cu i III Bu udali się na Cmentarz Miejski w Szczecinie. Samodzielnie dokonali zakupu zniczy: wybrali znicz w odpowiedniej cenie, zapłacili, obliczyli ile reszty otrzymają. Następnie udaliśmy się na długi spacer głównymi alejkami cmentarza. Odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, Kwaterę Zasłużonych, Lapidarium, Cmentarz Wojskowy, Pomnik Tym Co Nie Powrócili  Z Morza, Pomnik Ofiar Katynia, Pomnik Sybiraków. Uczniowie spacerowali Szlakiem Historycznym – zapoznali się z ciekawostkami opisanymi na specjalnych kartach. To był długi, przyjemny  spacer.

              

                                                           Opracowała: Wioletta Andrzejewska