W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Co to za kampania?

BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE to część ogólnopolskiego projektu historycznego,którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez pisanie i wysyłanie symbolicznych kartek pocztowych do żyjących Powstańców.

Oprócz celu głównego założono cele szczegółowe, którymi są:

- promocja patriotycznych postaw i tożsamości narodowej;

- hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny;

- edukacja historyczna społeczeństwa, zwłaszcza młodych pokoleń;

- budowanie wrażliwości społecznej i więzi międzypokoleniowej.

Jak przebiegała realizacja projektu?

W październiku 2018 roku pani Ewa Omietońska nauczyciel bibliotekarz i polonistka w naszej szkole zgłosiła udział placówki w projekcie. Za pośrednictwem fundacji “Sensoria” otrzymała materiały promujące kampanię oraz symboliczne kartki pocztowe. Następnie, w trakcie specjalnie przeprowadzonych zajęć, uczniowie pisali podziękowania i życzenia dla Powstańców.Gimnazjaliści dodatkowo adresowali kartki do konkretnego bohatera. Lista żyjących powstańców oraz ich biogramy zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu.Zapisane kartki za pośrednictwem fundacji trafią do rąk naszych bohaterów

Jakie są rezultaty projektu?

Tegoroczna edycja kampanii BOHATERON jest już trzecią z kolei. Dotychczas Polacy wysłali do Powstańców aż 215 507 kartek i listów.

 Nasi uczniowie dołączyli w tym roku do tego grona. Napisali samodzielnie lub z pomocą nauczycieli kartki, przyozdobili je swoimi rysunkami, włożyli w to wiele wysiłku i całe serce.Dlatego każda kartka jest niepowtarzalna i ma szczególną wartość.

Mamy nadzieję,że sprawią wiele radości, tym którym są dedykowane.