W ramach obchodów Tygodnia Autyzmu

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52
Ul. Jagiellońska 61

w dniu 05.04.2018 w godzinach od 16 do 19

Zaprasza Rodziców, Opiekunów, nauczycieli i wszystkie osoby zainteresowane na warsztaty, podczas których pokażemy wykorzystanie nowoczesnej technologii w rozwijaniu komunikacji u osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się.


Warsztaty poprowadzą dla Państwa nauczyciele pracujący na co dzień w naszej szkole:

1. MÓWIk – komunikacja wspomagająca a także inne formy komunikacji alternatywnej (zdjęcia, obrazki, PCS, PECSY, Piktogramy)

Zajęcia mają na celu pokazać: obsługę programu MÓWIk, projektowanie słownictwa, tworzenie pomocy komunikacyjnych na bazie programu MÓWIk. Pokażemy także inne systemy komunikacji alternatywnej wykorzystywane w pracy z naszymi uczniami.

Prowadzący: mgr Anna Pelczar pedagog specjalny, pracująca na co dzień z dziećmi z autyzmem, mgr Beata Flis pedagog specjalny, pracująca na co dzień z dziećmi z autyzmem, mgr Joanna Krzych pedagog specjalny, logopeda, pracująca na co dzień z dziećmi z autyzmem, mgr Agnieszka Janucka-Popiołek pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, pracująca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym i znaczny.

2. BIOFFIDBACK
Systematyczne trening EEG Biofeedback okazały się skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Trening EEG Biofeedback okazał się również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu – tak opowiada o swoich doświadczeniach prowadząca.

Prowadzący mgr Agnieszka Słuczanowska pedagog specjalny, od kilku lat pracując tą metodą.

3. ZNACZENIE MUZYKI W PROCESIE ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ

Zajęcia mają na celu zapoznanie z metodami pracy wykorzystującymi muzykę jako naturalny stymulator rozwoju dziecka w wielu obszarach. Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego doświadczenia różnych form aktywizacji muzycznej np. masaż dźwiękowy, ćwiczenia logorytmiczne.

Prowadzący: mgr Agnieszka Seroczyńska – pedagog specjalny, muzykoterapeuta, mgr Małgorzata Gamzatow pedagog specjalny, logopeda.

4. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Prowadzący: mgr Dorota Bajorska, mgr Olga Komornicka

W tym czasie będzie można także skorzystać z konsultacji:
Pedagoga szkolnego - mgr Karolina Dejer
Psychologa szkolnego - mgr Ewa Sikorska


Szczegółowe informacji i zgłoszenia nr tel: 91 484 35 60