Kreatywna  Świetlica

Sukcesy w konkursach plastyczno – technicznych  w I semestrze 2018 / 2019

·       Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny  organizowany  przez naszą szkołę

,,Anioły są wśród nas’’. Zgłoszono do konkursu prace uczniów,  Karoliny kl. IV ,        i Jakuba  kl. VII.

·       Międzyszkolny Konkurs Świetlicowy pt. "Bezpieczna droga do i ze szkoły" organizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 w Szczecinie. Nagrodzono dziewięcioro dzieci, jedenaścioro zdobyło wyróżnienia. Wśród laureatów znalazło się dwoje dzieci z naszej szkoły: 

             Artur kasa IV-   III miejsce

             Karolina klasa  IV- wyróżnienie

·       Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Liściaki-Cudaki” organizowany przez Szkołę  Podstawową nr 35 w Szczecinie. Zgłosiliśmy 12 ciekawych i barwnych prac. Spośród nadesłanych prac Jury wybrało 6 zwycięskich. Prace laureatów można było oglądać na tablicy wystawionej w szkole. Z naszej szkoły  nagrodzono : 

             Olimpia kl.III - II miejsce

·       Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny. ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa’’ organizowany przez Szkołę Podstawową nr 53 w Szczecinie. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło łącznie 195 uczestników z 13 szczecińskich szkół podstawowych. Wszystkie prace były piękne, jednak te nagrodzone wyróżniały się szczególną pomysłowością, estetyką, starannością i wymagały dużego nakładu pracy. Z naszej szkoły wyróżniono Łukasza z kl. VII.

        Konkurs był połączony z akcją charytatywną dla Oddziału Świętego Mikołaja w                    Szczecinie.

·       Konkursy szkolne

Uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykonują również dużo bardzo ciekawych prac plastycznych na konkursy szkolne: np. ,,Jesienne liście’’, ,,100 lat Niepodległej Polski’’, ,,Bezpieczne ferie’’.

Laureaci konkursów otrzymają nagrody i dyplomy.  Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Łaźniowska

Maria Świątek