W roku szkolnym 2018/19 nasza Szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji

charytatywnej pod nazwą “Okulary dla Afryki” , nad którą honorowy patronat objęła

Pani Magdalena Zarębska - Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Celem akcji było zebranie okularów oraz szkieł korygujących wady wzroku,

a następnie przekazanie ich szpitalowi w miejscowości Wamba w Kenii.Na miejscu

zostały one dobrane i rozdane dzieciom oraz dorosłym, dla których zakup okularów

to poważny wydatek.

Koordynacją tej akcji na terenie naszej szkoły zajęli się Pani Ewa Omietońska

oraz ks. Marek Jaworski. Udało się zebrać 20 par okularów i szkieł korekcyjnych.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!