"W świecie bajek "- projekt edukacyjny usprawniający kompetencje

językowe i komunikacyjne uczniów

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/19 w naszej Szkole realizowano akcję

wspólnego, głośnego czytania i omawiania tekstów literatury pięknej (uproszczonych wersji

powszechnie znanych baśni i legend).

 

Adresatami tego projektu byli nasi uczniowie z klas VII b oraz Va.

Cele programu :

● nauka przez zabawę;

● usprawnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych ucznia;

● doskonalenie rozumienia usłyszanego / przeczytanego tekstu;

● bogacenie zasobów leksykalnych w zakresie słownika biernego i czynnego;

● wdrażanie do formułowania wypowiedzi wieloelementowych;

● utrwalenie znajomości baśni i legend;

● doskonalenie sprawności grafomotorycznej;

● rozwój wyobraźni.

Jak przebiegały zajęcia?

Nauczyciel prowadzący czytał wybraną baśń lub legendę.

Do każdego utworu przygotowano zestaw zadań. Praca nad tekstem uwzględniała

wielorakie działania.

Nasi uczniowie :

a) tworzyli historyjkę obrazkową ze specjalnie przygotowanych ilustracji budując ciąg

przyczynowo-skutkowy zgodnie z kolejnością zdarzeń zawartych w utworze;

b) kolorowali czarno - białe ilustracje według własnego pomysłu;

c) odpowiadali na pytania dotyczące baśni losując je z puli pytań bądź stwierdzali

prawdziwość tych zdań w zabawie typu "prawda- fałsz";

d) określali, kto jest nadawcą wypowiedzi wykonując zadanie typu "kto to mówi";

e) uczestniczyli w inscenizacji całości lub fragmentów utworu przy pomocy pacynek

lub kukiełek;

f) jako podsumowanie uczestnicy rozwiązywali krzyżówkę tematycznie związaną z

baśnią.

Jak widać zadań było wiele, wymagały zapału i zaangażowania, ale nasi podopieczni

świetnie sobie z nimi poradzili.

Nauczycielkami prowadzącymi program były: Pani Ewa Omietońska - polonistka i

nauczyciel - bibliotekarz, Pani Joanna Krzych - wychowawca klasy VIIb oraz Pani Anna

 

Pelczar - wychowawca klasy V a