Płatność za obiady w miesiącu wrześniu 2019 r.

Wydawanie obiadów rozpoczyna się dnia 04 września 2019 r. (środa).

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi: 104,50 zł

19 dni x 5,50 = 104,50 zł

Opłatę należy uiścić do dnia 06. 09. br.,

przelewem na konto:

Nr konta: 27 1020 4795 0000 9902 0369 2167