W dniu 25 września 2019 roku odbył się II Wojewódzki Turniej "Bezpieczna Droga Do Szkoły". Konkurs składał się z dwóch części: prace plastyczne oraz turniej wiedzy. W turnieju wzięło udział 5 placówek z całego województwa. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach związanych z przepisami ruchu drogowego, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, znajomością znaków drogowych i umiejętnościami praktycznymi przy udzielaniu pierwszej pomocy.  W konkursie plastycznym wzięło udział ponad 30 prac. Dziękujemy szczególnie przedstawicielom policji, którzy zasiadali w jury i mieli niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzców.