O nas

Jesteśmy szkołą podstawową zapewniającą kształcenie oraz opiekę dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej i/lub autyzmie, jak również z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Szkoła funkcjonuje w dwóch siedzibach: przy ulicy Mickiewicza 23 oraz na placu Jakuba Wujka 6. 

Do głównej siedziby szkoły przy ul. Mickiewicza 23 zapewniony jest dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej. Dysponujemy również miejscami postojowymi  dla rodziców dowożących dzieci.

Szkoła mieści się w wyremontowanym budynku w pełni przystosowanym do osób niepełnosprawnych - nie posiada barier architektonicznych, zlokalizowana w nim winda zapewnia dostęp na każde piętro budynku. Szkoła posiada przestronne, profesjonalnie wyposażone sale zajęciowe  – w tym sala multimedialna oraz sale specjalistyczne: rewalidacji, wyciszeń, terapii SI, zajęć gospodarowania domem, terapii indywidualnej, doświadczania świata, muzykoterapii. Ponadto szkoła posiada salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, a także gabinety specjalistów: psychologa, pedagoga i pielęgniarki.

W budynku na placu Jakuba Wujka funkcjonują oddziały szkolne dla dzieci
z niepełnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i sprzężeniami oraz zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W szkole pracują wszechstronnie wykształceni nauczyciele, którzy zapewniają uczniom edukację oraz opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb
i możliwości psychoedukacyjnych. Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje klasyfikacje w ramach specjalistycznych kursów, szkoleń i studiów kwalifikacyjnych.

Zajęcia w klasach odbywają się w małych grupach liczących maksymalnie czworo uczniów. Nauczyciele dbają, by nauka nie była żmudnym procesem, dlatego urozmaicają zajęcia mając do dyspozycji różnorodne pomoce dydaktyczne, jak również sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki, ćwiczeń i zabawy.

Oprócz codziennych zajęć edukacyjnych, uczniowie korzystają również z zajęć specjalistycznych w ramach rewalidacji indywidualnej: integracji sensorycznej; gimnastyki korekcyjnej; EEG Biofeedback; zajęcia rozwijające komunikację (prowadzone przez logopedę, wprowadzające komunikację wspomagająca
i alternatywną MÓWiK);
 rozwijanie procesów poznawczych; trening Umiejętności Społecznych, logorytmika i muzykoterapia, bajkoterapia, stymulacja wielozmysłowa, rozwijanie umiejętności samoobsługowych oraz sprawności manualnej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.

Po skończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej, gdzie miło spędzają czas czekając na swoich rodziców.

W szkole funkcjonuje również stołówka, zapewniająca codzienny obiad składający się z dwóch dań oraz deseru. Posiłki przygotowywane są w  szkole przez Panią kucharkę, która dba o odpowiednie odżywianie uczniów.

O zdrowie i higienę uczniów dba pielęgniarka szkolna, a pracownicy administracji
i obsługi z zaangażowaniem wypełniają swoje zadania dla dobra uczniów.

 

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów. Panuje u nas przyjazna atmosfera, gdyż oprócz edukacji stawiamy na komfort podopiecznych i ich rodzin. Lubimy wspólnie spędzać czas podczas wszelakich imprez, uroczystości
i wyjść pozaszkolnych.

 

 

Henryka Skarżyńska-Judkowiak

Henryka Skarżyńska-Judkowiak

Dyrektor

Klika słów o... Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.


Ewa Gajewska

Ewa Gajewska

Psycholog

Klika słów o... Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Specjalizacja

Klika słów o... Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.

Karolina Dejer

Karolina Dejer

Pedagog

Klika słów o... Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.


Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Specjalizacja

Klika słów o... Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Specjalizacja

Klika słów o... Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc.