• NAUKĘ W MAŁYCH ZESPOŁACH KLASOWYCH

  Uczniowie z autyzmem i upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim ze sprzężeniami-klasy do 4 uczniów.

 • ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
  • INTEGRACJA SENSORYCZNA mgr D. Bajorska, mgr M. Borodziuk, W. Andrzejewska, B. Bednara
  • MUZYKOTERAPIA mgr A. Seroczyńska
  • TERAPIA KNILLÓW  mgr J. Krzych, mgr W. Kernstein
  • BIOFEEDBACK mgr K. Dejer, mgr M. Borodziuk, I. Curyło, A. Słuczanowska
  • LOGOPEDIA mgr B. Bednara
  • NEUROLOGOPEDIA mgr A. Zielenkiewicz, mgr J. Krzych, mgr M. Gamzatov
  • ARTETERAPIA mgr A. Pelczar
  • RUCH ROZWIJAJĄCY VERONIKI SHERBORNE mgr K. Dejer, mgr D. Bajorska
  • BAJKOTERAPIA mgr A. Słuczanowska
  • TERAPIA BAZALNA mgr A. Popiołek,
  • KOREKTA WAD POSTAWY mgr M. Borodziuk, mgr W. Andrzejewska, mgr D. Bajorska, mgr P. Gracka
  • PSYCHOEDUKACJA mgr K. Dejer, mgr E. Gajewska
  • SOCJOTERAPIA mgr M. Bocheńska
  • METODA KRAKOWSKA mgr A. Zielenkiewicz, mgr J. Krzych, mgr K. Dejer, M. Gamzatov
  • METODA WERBO-TONALNA mgr A. Popiołek
  • KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA wszyscy nauczyciele
  • MÓWIK wszyscy nauczyciele
  • TERAPIA BEHAWIORALNA wszyscy nauczyciele
 • WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ
  • nauczycieli przedmiotów
  • oligofrenopedagogów
 • SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ
  • psychologa
  • pedagoga
  • pielęgniarki
  • logopedy
 • DOBRZE WYPOSAŻONĄ BAZĘ EDUKACYJNĄ

  sale dydaktyczne i reedukacyjne
  pracownie techniczne
  salę gimnastyczną
  pracownię logopedyczną
  sale do korekcji wad postawy
  pracownię komputerową
  zinformatyzowaną bibliotekę szkolną
  sale integracji sensorycznej
  sala doświadczeń świata

 • Opiekę świetlicową oraz możliwość korzystania ze stołówki szkolnej