Przy naszej Szkole działa także
Stowarzyszenie P.O.M.O.C.

Stowarzyszenie P.O.M.O.C. powstało w kwietniu 2013r. z inicjatywy grupy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 oraz rodziców uczniów.

 

Celem stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
  2. pomoc i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych,
  3. działalność humanitarna i charytatywna,
  4. dokumentowanie dorobku współpracy Stowarzyszenia z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, innymi instytucjami.

PRZEJDŹ NA STRONĘ STOWARZYSZENIA