Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 w Szczecinie

Oddziały dla Uczniów Autystycznych i Uczniów z Zaburzeniami Komunikacji Językowej

Organizacja szkoły

Szkoła podstawowa obejmuje klasy I-VIII.

 - w każdej klasie uczy się od 2-4 uczniów.
 - realizują oni program indywidualny dostosowany do możliwości i tempa uczenia się każdego ucznia.
 - program indywidualny oparty jest o Podstawę Programową.
 - wychowawcami uczniów autystycznych są pedagodzy specjalni posiadający szereg dodatkowych kwalifikacji i specjalizacji zawodowych.

 
Działalność edukacyjna szkoły prowadzona jest w kierunku samodzielności zaradności i niezależności uczniów

Cele:

 - uczeń komunikuje się z otoczeniem w sposób możliwy dla niego z wykorzystaniem mowy fonetycznej, gestowej, obrazowo-znakowej
 - uczeń jest samodzielny w środowisku bo umie odczytać informacje i zna formy odpowiedniego zachowania
 - uczeń radzi sobie z trudnymi zachowaniami wynikającymi z nagłych zmianami środowiska bo nabywa doświadczeń poprzez udział w różnorodnych formach życia społecznego
 - uczeń jest świadomym odbiorcą sztuki; muzyki plastyki
 - uczeń jest świadomym uczestnikiem sportu i rekreacji;uczestniczy w treningach pływania,  zawodach sportowych
 - uczeń jest świadomym odbiorcą usług; medycznych, konsumentem, pasażerem, widzem    

 

Organizacja edukacji i rewalidacji ucznia autystycznego w naszej szkole oparta jest na najnowszych skutecznych metodach terapeutycznych; postępowaniu strukturalnym TEACCH’a

1. ułatwia ono rozumienie sytuacji społecznych i oczekiwanych od ucznia aktywności: nauka, posiłek, gimnastyka, spacer, zabawa,
2. uczy planowania swojego zachowania zgodnie z wyznaczonym tokiem zajęć w szkole: czytam, wskazuję, koloruję, wycinam, przyklejam, słucham muzyki, gram, piszę
3. rozwija umiejętności koncentracji na pracy własnej i współpracy w grupie

 

Priorytetem w naszym postępowaniu jest kształtowanie i rozwój umiejętności porozumiewania się stosujemy przekaz wspomagany piktogramami i gestami aby rozwijać komunikacje i język zarówno u ucznia niemówiącego jak i ucznia na zaawansowanym poziomie rozwoju mowy