Opłaty za obiady 2023

Styczeń 11 dni x 8 zł = 88 zł

Luty 21 dni x 8zł = 168zł

Marzec 19 dni x 8zł = 152 zł

Wpłaty należy uregulować za dany miesiąc do 3 dnia każdego miesiąca.

KONTO: 27 1020 4795 0000 9902 0369 2167