O NAS

O nas

Jesteśmy szkołą podstawową zapewniającą kształcenie oraz opiekę dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
intelektualnej i/lub autyzmie, jak również z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Szkoła funkcjonuje w dwóch siedzibach: przy ulicy Mickiewicza 23 oraz na placu Jakuba Wujka 6

Do głównej siedziby szkoły przy ul. Mickiewicza 23 zapewniony jest dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej. Dysponujemy również miejscami postojowymi dla rodziców dowożących dzieci.

Szkoła mieści się w wyremontowanym budynku w pełni przystosowanym do osób niepełnosprawnych –
nie posiada barier architektonicznych, zlokalizowana w nim winda zapewnia dostęp na każde piętro budynku.

Placówka posiada przestronne, profesjonalnie wyposażone sale zajęciowe  – w tym sala multimedialna oraz sale specjalistyczne: rewalidacji, wyciszeń, terapii SI, gospodarowania domem, terapii indywidualnej, doświadczania świata, muzykoterapii. Ponadto szkoła posiada salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, a także gabinety specjalistów: psychologa, pedagoga i pielęgniarki.

W budynku na placu Jakuba Wujka funkcjonują oddziały szkolne dla dzieci z niepełnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym
i sprzężeniami oraz zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W szkole pracują wszechstronnie wykształceni nauczyciele, którzy zapewniają uczniom edukację oraz opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb
i możliwości psychoedukacyjnych. Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje klasyfikacje w ramach specjalistycznych kursów, szkoleń i studiów kwalifikacyjnych.

Zajęcia w klasach odbywają się w małych grupach liczących maksymalnie czworo uczniów. Nauczyciele dbają, by nauka nie była żmudnym procesem, dlatego urozmaicają zajęcia mając do dyspozycji różnorodne pomoce dydaktyczne, jak również sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki, ćwiczeń i zabawy.

Oprócz codziennych zajęć edukacyjnych, uczniowie korzystają również z zajęć specjalistycznych w ramach rewalidacji indywidualnej: integracji sensorycznej; gimnastyki korekcyjnej; EEG Biofeedback; zajęcia rozwijające komunikację (prowadzone przez logopedę, wprowadzające komunikację wspomagająca i alternatywną MÓWiK); rozwijanie procesów poznawczych; Trening Umiejętności Społecznych, logorytmika
i muzykoterapia, bajkoterapia, stymulacja wielozmysłowa, rozwijanie umiejętności samoobsługowych oraz sprawności manualnej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.

W razie zaistnienia potrzeby uczniowie, jak i ich rodzice mają sposobność skorzystania z pomocy pedagoga oraz psychologa, którzy z zaangażowaniem pomogą
Państwu w rozwiązaniu wszelakich spraw.

Po skończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej, gdzie miło spędzają czas czekając na swoich rodziców. W szkole funkcjonuje również stołówka, zapewniająca codzienny obiad składający się z dwóch dań oraz deseru. Nad prawidłowym żywieniem uczniów czuwa Pani intendentka oraz Pani kucharka.

O zdrowie i higienę uczniów dba pielęgniarka szkolna, a pracownicy administracji i obsługi z zaangażowaniem wypełniają swoje zadania dla dobra uczniów.

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów. Panuje u nas przyjazna atmosfera, gdyż oprócz edukacji stawiamy na komfort podopiecznych i ich rodzin. Lubimy wspólnie spędzać czas podczas wszelakich imprez, uroczystości i wyjść pozaszkolnych.

.

.

Aktualności